Categorie archief: Steun ons

Financieel

FINANCIËLE STEUN

De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes. Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.Een deel van de inkomsten wordt verworven met het deelnemen met verkoopstands aan rommelmarkten e.d.

De transporten met hulpgoederen vergen niet alleen inspanningen van de vrijwilligers van de Stichting, maar vooral veel geld. Elk transport kost ruim 1200 Euro.

Om het humanitaire werk van de Stichting voor het komende jaar mogelijk te blijveUw bijdrage kunt u over maken op ons rekeningnummer RABOBANK: IBAN NL94 RABO 01150 550 10 t.n.v. STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN in GRONSVELD maken, is uw financiële steun van harte welkom.

 

De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.
De ANBI REGISTRATIE is opgenomen in de site http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/hulp-aan-de-allerarmsten-in-polen