Categorie archief: Steun ons

Financieel

FINANCIELE STEUN

De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes. Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.Een deel van de inkomsten wordt verworven met het deelnemen met verkoopstands aan rommelmarkten e.d.

De transporten met hulpgoederen vergen niet alleen inspanningen van de vrijwilligers van de Stichting, maar vooral veel geld. Elk transport kost ruim 1200 Euro.

Om het humanitaire werk van de Stichting voor het komende jaar mogelijk te blijveUw bijdrage kunt u over maken op ons rekeningnummer RABOBANK: 11.50.55.010 t.n.v. STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN in GRONSVELDn maken, is uw financiele steun van harte welkom.

 

De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

 

Goederen

BRUIKBARE GOEDEREN

Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald.

Daarbij wordt zoveel mogelijk selectief te werk gegaan en om alleen goede en waardevolle goederen in te nemen, die:

  • zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen, vooral aan gebruikte kleding is behoefte.;
  • de moeite waard zijn om de transportkosten te maken.

Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de bakkerij Theo van de Weerdt in Gronsveld en fungeren vrijwilligers als inzameladres in de regio.