Categorie archief: Activiteiten

Noodhulp

HET BIEDEN VAN INCIDENTELE HULP

Incidentele noodhulp wordt verleend via de contactpersoon en coördinator van de activiteiten in Polen, mw Maria Kilanowska.
Veel armlastigen en gehandicapten zijn de afgelopen jaren geholpen met geld en goederen.

mw.Maria Kilanowska met de voorzitter van de stichting dhr Theo van de Weerdt

Veel slachtoffers van de watersnoodramp langs de Wisla zijn met geld en goederen geholpen

 

ontelbare rolstoelen, rolators, ziekenhuisbedden zijn geleverd aan zieken en gehandicapten

 

gehandicapt meisje kreeg een elektrische rol stoel (foto Wim Pletzers)

 

electrische rolstoelen voor gehandicapte kinderen in Krakau

 

noodhulp in de vorm van kleding en geld voor een gezin, dat door brand alles kwijtgeraakt was.

actie Buchalow

 

 

Ondersteuning

HULPVERLENING IN 2012

De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen naar hulpbehoevenden in Polen.

Naast het structureel leveren van het hulpgoederen, wordt aan financiële hulpverleend aan:

  • de Brata Alberta      Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
  • de hulporganisatie Chleb      Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia      Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

Inzameling

HET INZAMELEN VAN BRUIKBARE HULPGOEDEREN

Het inzamelen van hulpgoederen vindt met name plaats in de regio Zuid-Limburg.
Als de aangeboden spullen waardevol zijn worden deze ook in de rest van het land en de in de grensstreek opgehaald.
Ingezameld worden: kleding, voedingsmiddelen, medische hulpmiddelen, medicijnen, rolstoelen, huisraad, fietsen, keukenapparatuur, tegels, sanitair, verf, etc.

HET VERZENDEN VAN HULPGOEDEREN

De ingezamelde goederen gaan met een vrachtauto naar hulpverlenende instanties in Polen. Jaarlijks worden gemiddeld 18 a 19 vrachten van elk 90m3 aan hulpgoederen verzonden
De afgelopen jaren waren dit met name :

  • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów;
  •  de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej.