Kerstactie 2015

http://help-polen.nl/, info@help-polen.nl

DE KERSTACTIE 2015 IS SUCCESVOL AFGESLOTEN

KERSTPAKKETTENACTIE 2015 VOOR POLEN

De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen organiseert de 24e kerstpakkettenactie voor Polen.

WAAROM DEZE KERSTACTIE
In de wereld is er meer nood dan in Polen, maar de nood in Polen is toch wel erg dichtbij.
Voor Polen zijn werkloosheid en grote inkomensverschillen nog steeds een reden om in Nederland te komen werken.
Bejaarden, gehandicapten, arbeidsongeschikten enz. die niet in staat zijn om in Polen of in andere EU-landen werk te vinden, hebben het erg moeilijk. Velen van hen zijn aangewezen op humanitaire hulp, onderdak en gaarkeukens van liefdadigheidinstanties.
De YouTubefilm van de v.m. TV-Eijsden http://www.youtube.com/watch?v=koVcgrs5cEk geeft nog steeds een goed beeld weer van de noodzaak en de hulp die de Stichting in Polen levert.
De ingezamelde kerstpakketten worden voor de kerstdagen bezorgd in Polen, waar vrijwilligers zorgdragen voor de verdeling van de pakketten naar arme gezinnen. Een groot deel van de pakketten gaan naar de humanitaire organisaties in Polen, van o.a. de Brata Alberta organisatie (www.bratalbert.org.pl) en Wspólnota Chleb Życia (www.chlebzycia.org.pl) en zijn bestemd als voedselbank.

INHOUD KERSTPAKKET

Vooral levensmiddelen:

HET HELE JAAR DOOR HULPGOEDEREN NAAR POLEN
De Stichting is het hele jaar door bezig met inzamelen en het verzenden van bruikbare hulpgoederen naar Polen. Jaarlijks worden er gemiddeld 18 grote trucks met elk 90m3 aan goederen verzonden naar humanitaire organisaties in Polen, zoals. de Brata Alberta organisatie in Krakau en Miechow (www.bratalbertwmiechowie.org ), en de opvanghuizen Chleb Życia in Jankowice e.o. van zuster Małgorzaty.(www.chlebzycia.org.pl/)
In deze tehuizen (oude schoolgebouwen) vinden 60 personen, zieken, gehandicapten en alleenstaande moeders met kinderen, een onderdak. Ook wordt er aan vorming en scholing van werklozen en studiehulp aan jeugdigen gedaan.

INFORMATIE
Voor nadere informatie over de Kerstactie of hulpgoederen voor Polen, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting, Theo van de Weerdt 043-4081570 voorzitter@help-polen.nl
of de penningmeester, Marcel Brouwers 043-4081780 info@help-polen.nl

Secretariaat: Baroniestraat 12 6247 EG Gronsveld
Bankrelatie. Rabobank NL94RABO0115055010
KvK Zlb: handelsregisternr. 41078130

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

Publicaties Kranten

Publicatie kerstactie kranten MGL 2015Publicatie kerstactie kranten MGL 2015