Kerstactie 2013

WAAROM EEN KERSTPAKKETTENACTIE VOOR POLEN

De economische crisis is ook in Nederland duidelijk voelbaar en wordt het bij de voedselbanken steeds drukker. In Polen zijn de gevolgen van de crisis echter vele malen ernstiger, doordat de uitkeringen in vergelijking met die in Nederland erg laag zijn, terwijl de dagelijkse boodschappen er net zo veel kosten als hier.
Bejaarden, gehandicapten, gebroken gezinnen met kinderen, dak- en werklozen die niet in staat zijn om in andere EU-landen werk en inkomen te vinden, hebben het zeer zwaar. Velen van hen zijn aangewezen op humanitaire hulp, opvanghuizen en de gaarkeukens van liefdadigheid instanties

De medewerkers van de Stichting raken bij elk werkbezoek aangedaan door de beroerde situatie waarin veel mensen verkeren. Het zelf in ogenschouw nemen van nood, is voor de vrijwilligers van de Stichting de drijfveer, om het vele werk voor de allerarmsten in dat land te blijven doen.

Een kerstpakket met levensmiddelen is voor arme gezinnen dan ook een geweldig kerstgeschenk.

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

De ingezamelde kerstpakketten worden voor de kerstdagen bezorgd in Polen, waar vrijwilligers zorg dragen voor de verdeling van de pakketten naar arme gezinnen. Een groot deel van de pakketten gaan naar de humanitaire organisaties in Polen, van o.a. de Brata Alberta organisatie (www.bratalbert.org.pl) en Wspólnota Chleb Życia (www.chlebzycia.org.pl) en zijn bestemd als voedselbank.

Het kerstpakket
Artikelen voor in het kerstpakket zijn:
waspoeder en zeep (zeer gewenst) ,shampoo en tandpasta (zeer gewenst), macaroni en spaghetti, koffie en thee, pakjes of blikken soep, suiker, rijst, groenten en fruit in blik, vleeswaren in blik, noten, krenten, rozijnen, muesli, chocolade, cacaopoeder, peulvruchten, snoep, speelgoed, (uiteraard geen artikelen waarvan de vervaldatum is verstreken)

INLEVERADRESSEN KERSTPAKKETTEN

Tot uiterlijk woensdag 18 december 2013 kunnen pakketten worden ingeleverd bij:

Beek RABOBANK Wethouder Sandersstraat 2 ( tijdens de openingstijden:
maandag: 13:00 – 17:00 uur / dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur)

Borgharen ’t Haarderwinkeltje Kerkstraat 12 043-851 9527
Borgharen: Jo & Sylie Lahaye, Baron de Rosenstraat 30, 043-3632890
Born: RABOBANK Parkweg 1, het kantoor alleen geopend op maandag: 13:00 – 17:00 uur, woensdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdags van 09:00 – 17:00 uur.
(op dinsdag en donderdag is het kantoor gesloten)
Bunde: Supermarkt AH, Vliegenstraat 50
Eijsden: Basisschool De Cramignon, 043-4091583
Eijsden: Fam. Mathieu Waterval, St. Martinusstraat 10, 043-4091654
Geleen RABOBANK Markt 5, (tijdens de openingstijden: maandag: 13:00 – 17:00 uur / dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur)
Gronsveld: Bakkerij Th. vd Weerdt, Rijksweg 162, 043-4081570
Itteren: Breur Paulissen, Op de Bos 5, 043-3634676
Maastricht Spar Bosscherveld, Pastoor Moormanstraat
Margraten: Mw. Truus v.Thoor-van de Weerdt, Rijksweg 36, 043-4581875
Meerssen: Supermarkt Jumbo, Beekstraat 2
Munstergeleen Fam.J. Paas-Maassen, Ringovenstraat 16, 046-4516140
Heerlen: Jeanine van Heur, G. Mathieu Kesselserf 33, 045-5422082
Schimmert: Bakkerij Weusten-Vroemen, Torenstraat 14 , 045-4041262
Slenaken: Fam. JLH Spronck, Kerkdelstraat 32, 043-4573314
Simpelveld Fam. Remy Brouwers, Sweyersgewanden 12, op afspraak 045 – 5440716
Sittard: Mw. Josten Landweringstraat 59, 046-4511693
Valkenburg: Fam. Jan van de Weerdt, Neerhem 119, 043-6014702
Vlijtingen–Riemst (B) Wim & Kasia Pletzers, Sint Albanusstraat 55 bus 4, gsm 00316 53914965

De Rabokantoren van Maastricht e.o., Parkstad en Centraal Zuid Limburg doen niet meer mee met de kerstactie.
Inwoners uit deze regio die toch een kerstpakket voor Polen willen maken, kunnen bellen voor onze ophaalservice met Theo van de Weerdt 043-4081570

UW FINANCIËLE KERSTDONATIE

In plaats van een kerstpakket kunt u ook een kerstbijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen bij de RABO-bank NL94 RABO 01150 550 10, om de hulptransporten mogelijk te maken.

Dankzij de financiële steun van velen en de belangeloze inzet van de vrijwilligers kan de Stichting het hele jaar door transporten met hulpgoederen naar Polen sturen. In 2013 zullen er in totaal 18 vrachten met hulpgoederen verzonden worden.

De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

INFORMATIE
Voor nadere informatie over de Kerstactie of hulpgoederen voor Polen, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting, Theo van de Weerdt 043-4081570 voorzitter@help-polen.nl
of de penningmeester, Marcel Brouwers 043-4081780 info@help-polen.nl
en via http://www.help-polen.nl/

Secretariaat: Baroniestraat 12 6247 EG Gronsveld
Bankrelatie. Rabobank NL94RABO0115055010
KvK Zlb: handelsregisternr. 41078130

Trommelkorps bezocht Polen

In 2006 schonk het Tamboer-en Klaroenkorps van de schutterij van Gronsveld € 2.000,- van de opbrengst van hun jubileumfeest voor de hulp aan Polen.
Begin september jl. gingen een 5-tal leden van het korps een week op werkbezoek naar Polen, om zich ter plaatse te vergewissen van de noodzakelijkheid en het nut van de hulpverlening.

Het werd een bijzondere reis, met soms zeer emotionele momenten en leverde veel inzicht en waardering op voor het werk van de Stichting.
Deze ervaringen hebben het Trommelkorps doen besluiten om een jaarlijks terugkerend evenement te gaan organiseren om het humanitaire werk van de Stichting in Polen financieel te ondersteunen.

Dit heeft geleid tot het Klokke Roeland Parkfeest www.klokkeroelandparkfeest.nl/