Kerstactie 2014

De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen organiseert voor de 23e keer de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in Polen.

 

WAAROM EEN KERSTACTIE VOOR POLEN.

Ook in Nederland is de aanhoudende economische malaise duidelijk voelbaar in de portemonnee.

In Polen zijn de gevolgen echter vele malen ernstig, doordat de uitkeringen in vergelijking met die in Nederland veel malen lager zijn, terwijl de dagelijkse boodschappen er net zo veel kosten als hier.

Bejaarden, gehandicapten en armlastige werklozen die niet in staat zijn om in andere EU-landen werk en inkomen te vinden, hebben het zeer zwaar. Velen van hen zijn aangewezen op humanitaire hulp en gaarkeukens van liefdadigheidinstanties.

De YouTubefilm van de v.m. TV-Eijsden http://www.youtube.com/watch?v=koVcgrs5cEk geeft een goed beeld weer van de noodzaak en de hulp die de Stichting in Polen levert.

 

De ingezamelde kerstpakketten worden rond de kerstdagen bezorgd in Polen, waar vrijwilligers zorgdragen voor de verdeling van de pakketten naar arme gezinnen. Een groot deel van de pakketten gaan naar de humanitaire organisaties in Polen, van o.a. de Brata Alberta organisatie (www.bratalbert.org.pl) en Wspólnota Chleb Życia (www.chlebzycia.org.pl) en zijn bestemd als voedselbank.

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

kinderen zijn erg dankbaar voor de kerstpakketten uit Nederland (foto Wim Pletzer)

HET HELE JAAR DOOR HULPGOEDEREN NAAR POLEN

De Stichting is het hele jaar door bezig met inzamelen en het verzenden van bruikbare hulpgoederen naar Polen. Jaarlijks worden er gemiddeld 18 grote trucks met elk 90m3 aangoederen verzonden naar humanitaire organisaties in Polen, zoals. de Brata Alberta organisatie in Krakau en Miechow ( (www.bratalbertwmiechowie.org ), en de 6 opvanghuizen Chleb Życia in Jankowice e.o. van zuster Małgorzaty.(www.chlebzycia.org.pl/)

INZAMELPUNT BRUIKBARE HULPGOEDEREN

Bruikbare hulpgoederen, zoals kleding, huishoudelijke artikelen e.d., kunnen mits goed verpakt in dichtgebonden zakken of dozen, het gehele jaar door tijdens de winkeltijden worden afgeleverd bij:
Bakkerij vd Weerdt, Rijksweg 162 Gronsveld.

Bakkerij vd Weerdt

Voor afgifte van hulpgoederen; de inloopdeur naast de winkel gebruiken en deponeren in verzamelboxen.

Voor grote hoeveelheden spullen svp vooraf bellen met Theo van de Weerdt 043-4081570

 MEDICIJNEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN

In de regio Zuid-Limburg worden bij een aantal apothekers teruggebrachte medicijnen ingezameld. Na controle op vervaldata, originele en onbeschadigde verpakking, worden deze geregistreerd en overgedragen aan de apotheek “Anna Fiszerowa” van de organisatie Stowarzyszenie Pomoc Obywatelskiej (vereniging voor maatschappelijke hulp) in Krakau.

In deze apotheek worden medicijnen aan arme mensen uit Krakau e.o. verstrekt.

Medicijnen kunnen ook rechtstreeks bij de Stichting worden afgegeven, maar moeten dan wel nog in de originele verpakking zitten, mogen geen opiaten bevatten en de vervaldata ligt tenminste 6 maanden vooruit.

Bij zorginstellingen e.d. worden ook overtollige geworden medische hulpmiddelen (ziekenhuisbedden, rolstoelen, incontinentie luiers e.d.) opgehaald, die in Polen een waardevolle bestemming krijgen.

 ONZE SPONSORS

De Stichting ontvangt veel hulpgoederen en financiële steun van instellingen en privé personen.

Relevante hulp en bedragen zijn het afgelopen jaar ontvangen van:

 de gemeente Eijsden-Margraten,

Stichting Missie-Comité Breust-Eijsden

S M H O  http://www.smho.nl/

www.koetshuiskasteelrijckholt.nl/

www.curfs.com/

Banketbakkerij Nora B.V uit Gronsveld http://www.nora.nl/

www.klokkeroelandparkfeest.nl/

http://www.stichtingspecsaverssteunt.nl/

 

INLEVERADRESSEN KERSTPAKKETTEN

 TOT UITERLIJK WOENSDAG 17 DECEMBER 2014

kunnen pakketten worden ingeleverd bij:

 

Beek               RABOBANK Wethouder Sandersstraat 2 ( tijdens de openingstijden:

maandag: 13:00 – 17:00 uur / dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur)

Borgharen:        Jo & Sylie Lahaye, Baron de Rosenstraat 30, 043-3632890

Born:                RABOBANK Parkweg 1, het kantoor alleen geopend op maandag: 13:00 – 17:00 uur, woensdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdags van 09:00 – 17:00 uur.
(op dinsdag en donderdag is het kantoor Born gesloten)

Bunde:              Supermarkt AH, Vliegenstraat 50

Eijsden:             Basisschool De Cramignon, 043-4091583

Eijsden:             Fam. Mathieu Waterval, St. Martinusstraat 10, 043-4091654

Geleen              RABOBANK Markt 5, (tijdens de openingstijden: maandag: 13:00 – 17:00 uur /       dinsdag t/m vrijdag:  09:00 – 17:00 uur)

Gronsveld:        Bakkerij Th. vd Weerdt, Rijksweg 162, 043-4081570

Itteren:              Breur Paulissen, Op de Bos 5, 043-3634676

Maastricht        Spar Garnier, Pastoor Moormanstraat 160

Maastricht        dhr. Guillaume Stassen, Aamruwe 29, 043-3433484

Margraten:        Mw. Truus v.Thoor-van de Weerdt, Rijksweg 36, 043-4581875

Meerssen:         Supermarkt Jumbo, Beekstraat 2

Munstergeleen Fam.J. Paas-Maassen, Ringovenstraat 16, 046-4516140

Heerlen:            Fam.van Heur, Mathieu Kesselserf 33, Molenberg 045-5422082

Schimmert:       Bakkerij Weusten-Vroemen, Torenstraat 14 , 045-4041262

Slenaken:          Fam. JLH Spronck, Kerkdelstraat 32, 043-4573314

Sittard:              Mw. Josten Landweringstraat 59, 046-4511693
Valkenburg:      Fam. Jan van de Weerdt, Neerhem 119, 043-6014702
Vlijtingen–
Riemst  (B)       Wim & Kasia Pletzers, Sint Albanusstraat 55 bus 4, gsm 00316 53914965

 

(later ontvangen pakketten zullen pas na de kerstdagen verzonden worden)

 

Is er geen inleveradres bij u in de buurt, maar wilt u toch een kerstpakket voor Polen maken, dan kunt u bellen voor onze ophaalservice met Theo van de Weerdt 043-4081570 

UW FINANCIËLE KERSTDONATIE

 

In plaats van een kerstpakket kunt u ook een kerstbijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen bij de RABO-bank IBAN NL94 RABO 01150 550 10.

Met uw financiële steun kan de Stichting het hele jaar door transporten met hulpgoederen naar Polen sturen.

 

De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/hulp-aan-de-allerarmsten-in-polen

  

INFORMATIE

Voor nadere informatie over de Kerstactie of hulpgoederen voor Polen, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting, Theo van de Weerdt 043-4081570 voorzitter@help-polen.nl

of de penningmeester, Marcel Brouwers 043-4081780 info@help-polen.nl

en via http://www.help-polen.nl/

 

Secretariaat: Baroniestraat 12 6247 EG Gronsveld

Bankrelatie. Rabobank NL94RABO0115055010
KvK Zlb: handelsregisternr. 41078130